دانستنی های اینترنتی و کامپیوتر

لینک ها رادر صفحات جدید باز کنید.

وقتی شما به لینکی بر میخورید (مقصود همان کلمات یا عباراتی است که عموما آبی رنگ هستند و "کرزر" با رفتنبر روی آنها، به "دست" تبدیل می شود) می توانیدآن را در همان پنجره باز کنید و یااینکه آن را در پنجره جدیدی باز کنید. بهتر است همیشه لینک ها را در پنجره جدید بازکنید، برای این کار بجای اینکه به راحتی روی لینک رفته کلیک چپ کنید، روی لینکبروید و سپس کلیک راست کنید، بعد از آن روی open in a new window بروید و در مرحلهآخر کلیک راست را رها کنید. با این کارلینک در پنجره جدیدیباز می شود. این کار چه مزیتی دارد؟ با این کار شما در حالی که مشغول خواندن صفحهدانلود شده هستید، صفحات دیگر دانلود می شوند، یعنی سریعتر کارها انجام می شود. مثلا وقتی توسط "ابزار جستجویی" کلمه ای را جستجو می کنید و سپس نتایج ظاهر می شود،هر کدام از نتایج که مورد علاقه شما بود، "در صفحه جدید باز کنید" با این کار درحالی که مشغول خواندن نتایج سرچ هستید، صفحات مورد علاقه شما در حال دانلود شدنهستند. مثلا وقتی که می خواهید به صفحه بعدی نتایج سرچ بروید (و مثلا کلید next رامی زنید) می توانید در حالیکه صفحات بعدی نتایج جستجو در حال دانلود شدن هستند،برگردید و صفحات کاملادانلود شده خود را، از صفحات موردعلاقه انتخاب شده از میان نتایج جستجو، مطالعه کنید.

بقیه در ادامه مطلب

 

 

توجه:

۱. ۱) بعضیاز سایتها این امکان را می دهند که با زدن کلیدی ، تمامی لینکها در پنجره جدید بازشوند.

۲. ۲) بعضیاز لینکها طوری آماده شده اند که خود بخود در پنجره جدید بازشوند. با این کار (یعنیزدن کلیک راست و سپس انتخاب حالت open in a new window) ممکن است اعلان "صفحه یافتنشد" پدیدار شود. در اینصورت کافی است همان کلیک چپ را بزنید تا لینک در پنجره جدیدباز شود.

۳. ۳) شمابرای باز کردن لینک ها در پنجره های جدید، محدودیت دارید. اگر تعداد زیادی پنجرهباز شود ممکن است باعث "هنگ" کردن برنامه مرورگرتان شود. بنابراین بطور همزمان،حدود ۱۰ تا ۱۵ پنجره بیشتر باز نکنید.

 

 خطوط را "خرچنگ قورباغه" می بینید؟ فرار نکنید.

بسیاری از افراد هنگام مواجهه با صفحاتفارسی ای که در آنها بجای حروف درستفارسی اشکال عجیبغریب دیده می شوند، به سرعت سایت را ترک می کنند. البته این را ه مناسبی برای تنبیهطراحان صفحات وبی است که در صفحه وب خود این مشکل را دارند. ولی چنانچه بخواهید میتوانید، احتمالا صفحه را درست کنید. کلیک راست موس را فشار دهید، از صفحه باز شده،گزینه encoding را انتخاب کنید. برای درست دیدن صفحات فارسی، یکی یکی گزینه های زیررا انتخاب کنید تا ببینید، کدامیک جواب می دهد: Windows (Arabic) Windows (Western) UTF-۸یعنی ابتدا از گزینه، encoding، windows(Arabic) را انتخاب کنید، اگر صفحهدرست شد که هیچ ولی اگر درست نشد،‌ مجددا کلیک راست کرده encoding و سپس windows (western) را انتخاب کنید، اگر صفحه درست شد که هیچ ولی اگر درست نشد، گزینه سوم (یعنی UTF-۸) را امتحان کنید. اگر هیچکدام نشد،‌ ببینید (احتمالا در صفحه اول سایت) آیا صفحه فارسی با قلم خاصی نوشته شده در نتیجه از شما خواهش شده که : "ابتدا قلمما را نصب کنید"؟ در اینصورت مجبورید ابتدا آن فونت را به شکل زیر نصب کنید:

۱) فونت رادانلود کنید.

۲) در پنجره control panel روی fonts دوبار کلیک کنید تا پنجره مورد نظر باز شود.

۳) گزینه Install new font را از منوی File همان پنجرهFonts انتخاب کنید.

۴) مسیرفونت مورد نظر را از پنجره های لیست Folders، Drives همان پنجره مشخص کنید. سپسفونت شما در پنجره کوچک list of fonts ظاهر می شود.

۵)حال آنرا انتخاب و ok بزنید تا فونت مورد نظر روی سیستم نصب شود. پس از این با زدن refresh صفحه وب مورد نظر،‌ می توانید آن را به راحتی بخوانید. ولی اگر باز مشکلداشتید، روی صفحه وب،‌کلیک راست کنید و در encoding گزینه User defined را انتخابکنید. قاعدتا با refresh کردن باید بتوانید صفحه را بخوانید.

 

بجایعکس ، یک مربع حاوی ضربدر قرمز رنگ می بینید.

اینهم از خطاهای طراح صفحه وب است ولیبد نیست این راه را امتحان کنید. شاید توانستید عکس را ببینید، ولی اگر جواب نداددیگر کاری نمی شود کرد.

با موس کرزر را روی عکس ببرید. کلیکراست موس کنید. روی properties رفته و کلید موس را رها کنید. در صفحه properties ،آدرس جلوی URL را در جعبه آدرس مرورگرتان بنویسید (مثل حالت قبل) و enter کنید، اگرعکس آمد، که آمد اگر نه کاری نمی توان کرد.

 

 خواندن ، save کردن و پرینت گرفتن مقالات چندصفحه ای

گاهی به مقالاتی برمی خوریم که در چندینصفحه تقسیم شده اند. خواندن ، save کردن و پرینت گرفتن چنین مقالاتی مشکل است ، آیا

/ 0 نظر / 6 بازدید