متن زیبا

متنعشقولانه و فانتزی
اگر چه یادمان می رود که عشق تنهادلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز
هر سال این فکر را به یادمان می آورد.پسنوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند. .

 

******************************************

 

متن اداری
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیلو النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو وبهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد
رابهتمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت
را ازدرگاهخداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت مینماییم

 

******************************************

متن ادبی
سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها
به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند
و پرنده های خسته بر می گردند و دراینرویش سبز دوباره…من…تو…ما
کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟…پیوندما در دوباره شدن با کیست؟

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و

چونهمیشه امیدوار وسال نومبارک

 

******************************************

متن زیبا ودوستانه
یادم باشد که زیبایی های کوچکرا دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوستبدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادم باشد که هرگزخودرا از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمیتواند مرا با خود آشتی دهد
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا کهشخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باش

******************************************

 

عمری با حسرت و انده زیستن نه برای خود فایده ایدارد و نه برای دیگران باید
اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم بادیگران نیز قسمت کنیم . . .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید